dezh-CNzh-TWenitja
  
FLÜGELHORN - SERIE 92 - MODELL BAKO
UVP: 70,35 €   (versilbert)
Folgende Schaftstärken sind möglich:
1 (Getzen, Bach, Yamaha eng)
2 ( Amati, Cerveny, Yamaha stark, Jupiter)
3 deutsch ( Melton, Miraphone, Yamaha)
Listen-Nr.
Kessel Bohrung Kesseltiefe Rand
92-1 17,0 3,6 MB MB
92-1 C 17,0 3,6 MF MB
92-1 1/4 C 17,0 3,6 MF MB
92-1 1/4 CW 17,0 3,6 MF P
92-1 1/2 C 17,0 3,6 MF MB
92-2 1/2 C 17,0 3,6 MF MB
92-3 C 17,0 3,6 MF MB
92-3 CW 17,0 3,6 MF P
92-5 C 17,0 3,6 MT MB
92-6 C 16,5 3,6 MT MB
92-7 16,8 3,6 T MB
92-7 B 16,5 3,6 MT MB
92-7 BW 16,5 3,6 MT B
92-7 C 16,5 3,6 MT MB
92-7 CW 16,5 3,6 MT P
92-7 D 16,5 3,6 MF MB
92-7 DW 16,5 3,6 MF MB
92-7 E 16,5 3,6 MF MB
92-7 EW 16,5 3,6 MF B
92-10 C 16,5 3,5 MF MB
92-11 C 16,5 3,6 MF MB
92-10 1/2 C 16,3 3,6 MF MB
92-10 1/2 CW 16,3 3,6 MF P