dezh-CNzh-TWenitja
  
FLÜGELHORN - SERIE PETER MOSER
(UVP:) 70,35 €   (versilbert)
Folgende Schaftstärken sind möglich:
1 (Getzen, Bach, Yamaha eng)
2 ( Amati, Cerveny, Yamaha stark, Jupiter)
3 deutsch ( Melton, Miraphone, Yamaha)
Listen-Nr.
Kessel Bohrung Kesseltiefe Rand
FL 210-PM 2 16,8 3,6 MF B
FL 210-PM 2 1/2 17,0 3,6 MT B
FL 301-PM 2 16,8 3,6 MF MB
FL 301-PM 2 1/2 17,0 3,6 MT MB